Arms of the Bladebreaker Order Set
Arms of the Bladebreaker Order Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Bramble Lord Set
Arms of the Bramble Lord Set

Arms of the Bramble Lord Phantom Lancer Set Dota 2

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Captive Princess
Arms of the Captive Princess

Arms of the Captive Princess Naga set Dota 2. Treasure of the Crafter’s Relic đã có hàng trade được với giá rẻ : Naga Siren : Arms of the Captive Princess Nyx Assassin : Deviant Metamorphosis Crystal Maiden : Charge … Continued

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Deep Vault Guardian Set
Arms of the Deep Vault Guardian Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Gwimyeon Warrior Set
Arms of the Gwimyeon Warrior Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Onyx Crucible
Arms of the Onyx Crucible

Các set trong Treasure of the Forgotten Myth đã có hàng với giá rẻ hơn trước đây rất nhiều : – Clink 10k : Scorched Fletcher – Naix 15k : Bloody Ripper – Abaddon 10k : Rider of Avarice – … Continued

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arms of the Penitent Nomad Set
Arms of the Penitent Nomad Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arnabus the Fairy Rabbit
Arnabus the Fairy Rabbit

Arnabus the Fairy Rabbit Dota 2 courier.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Arsenal of the Demonic Vessel
210.000 

Giá Card: 300.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Artgerm Loading Screen Bundle
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng