Crescent Huntress
Crescent Huntress
Crescent Huntress - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Enduring Solitude
Enduring Solitude

Enduring Solitude Spectre new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Soul Diffuser
Soul Diffuser

Soul Diffuser spectre weapon immortal dota 2.

890.000 

Giá Card: 1.270.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Ghostriding
Taunt: Ghostriding
Taunt: Ghostriding
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Transversant Soul
Transversant Soul

Transversant Soul Spectre new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng