Dragon’s Breath
Dragon’s Breath

Dragon’s Breath Sniper weapon item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Full-Bore Bonanza
Full-Bore Bonanza

Full-Bore Bonanza Sniper new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

30.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Full-Bore Bonanza
Golden Full-Bore Bonanza

Golden Full-Bore Bonanza Sniper golden item Dota 2.

850.000  660.000 

Giá Card: 945.000 

Thêm vào giỏ
Hinterland Stalker
Hinterland Stalker

Hinterland Stalker set Sniper nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Occultist’s Pursuit
Occultist’s Pursuit

Occultist’s Pursuit Sniper new set item Very rare Winter 2017 Dota 2.

390.000  190.000 

Giá Card: 270.000 

Thêm vào giỏ
Seasoned Expeditionary
Seasoned Expeditionary

Seasoned Expeditionary Sniper new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! The Dwarf Engineer
The Dwarf Engineer

The Dwarf Engineer sniper new item Dota 2.

40.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Witch Hunt
Witch Hunt
Witch Hunt Sniper new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ