Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer Sniper new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ
Dragon’s Breath
Dragon’s Breath

Dragon’s Breath Sniper weapon item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Full-Bore Bonanza
Full-Bore Bonanza

Full-Bore Bonanza Sniper new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

30.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Full-Bore Bonanza
Golden Full-Bore Bonanza

Golden Full-Bore Bonanza Sniper golden item Dota 2.

850.000  660.000 

Giá Card: 945.000 

Thêm vào giỏ
Hinterland Stalker
Hinterland Stalker

Hinterland Stalker set Sniper nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Occultist’s Pursuit
Occultist’s Pursuit

Occultist’s Pursuit Sniper new set item Very rare Winter 2017 Dota 2.

390.000  190.000 

Giá Card: 270.000 

Thêm vào giỏ
Seasoned Expeditionary
Seasoned Expeditionary

Seasoned Expeditionary Sniper new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Tales of the Ardalan Interdictor
Tales of the Ardalan Interdictor
Tales of the Ardalan Interdictor Sniper new set item Diretide 2020 Dota 2.
4.500.000  3.900.000 

Giá Card: 5.570.000 

Thêm vào giỏ
Sale! The Dwarf Engineer
The Dwarf Engineer

The Dwarf Engineer sniper new item Dota 2.

40.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Witch Hunt
Witch Hunt
Witch Hunt Sniper new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ