Sale! Golden Hydrakan Latch
Golden Hydrakan Latch

Golden Hydrakan Latch Slark immortal ti6 item Dota 2.

890.000 

Giá Card: 1.270.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hydrakan Latch
Hydrakan Latch

Hydrakan Latch Slark immortal ti6 item Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Sea Rake’s Bridle
Sea Rake’s Bridle

Sea Rake’s Bridle Slark new item Extremely Rare Battle Pass TI 7 Dota 2.

440.000 

Giá Card: 630.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Shadow in the Deep
Shadow in the Deep
Shadow in the Deep Slark new set item Diretide 2020 Dota 2.
3.600.000 

Giá Card: 5.145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Barb of Skadi
The Barb of Skadi

The Barb of Skadi Slark Hàng từ compendium DAC 2015.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Golden Barb of Skadi
The Golden Barb of Skadi

The Golden Barb of Skadi Hàng từ compendium DAC 2015

135.000 

Giá Card: 195.000 

Thêm vào giỏ hàng