Avatar of the Impossible Realm
Avatar of the Impossible Realm
Avatar of the Impossible Realm Rubick new Ultra Rare set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng CHƯA TRADE ĐC, TRADE đc vào 1/9/2020 ạ.
450.000 

Giá Card: 645.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crux of Perplex
Crux of Perplex

Crux of Perplex Rubick new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Diviner’s Embrace
Diviner’s Embrace

Diviner’s Embrace set rubick mới nhất update 11/12/2015 Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Fantoccinis Dilemma
Fantoccinis Dilemma

Fantoccinis Dilemma Rubick new set Shanghai Major Dota 2.

3.950.000 

Giá Card: 5.645.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gifted Jester
Gifted Jester

Gifted Jester set Rubick mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Staff of Perplex
Golden Staff of Perplex

Golden Staff of Perplex Rubick golden item Golden Trove Carafe 2015.

13.900.000 

Giá Card: 19.855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Itinerant Scholar
Itinerant Scholar

Itinerant Scholar Rubick new set item Very rare Winter 2017 Dota 2.

95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Rambling Fatebender
Rambling Fatebender

Rambling Fatebender Rubick new set item Dota 2. Treasure of the Emerald Revival.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Stargazer’s Curiosity
Stargazer’s Curiosity

Stargazer’s Curiosity set Rubick Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Arcanist’s Guise
The Arcanist’s Guise
The Arcanist's Guise Rubick new set item Dota 2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Magus Cypher
The Magus Cypher

The Magus Cypher Arcana Rubick Dota 2.

580.000 

Giá Card: 830.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Magus Cypher (Full Unlock)
The Magus Cypher (Full Unlock)
The Magus Cypher (Full Unlock)
650.000 

Giá Card: 930.000 

Thêm vào giỏ hàng