Sale! Crux of Perplex
Crux of Perplex

Crux of Perplex Rubick new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Staff of Perplex
Golden Staff of Perplex

Golden Staff of Perplex Rubick golden item Golden Trove Carafe 2015.

8.900.000 

Giá Card: 12.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Staff of Perplex
Staff of Perplex

Staff of Perplex Rubick weapon immortal Dota 2.

230.000 

Giá Card: 330.000 

Thêm vào giỏ hàng