Cunning Corsair
Cunning Corsair

Cunning Corsair Riki new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gelid Touch
Gelid Touch

Gelid Touch set Riki Dota 2.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Shadow Masquerade
Golden Shadow Masquerade

Golden Shadow Masquerade Riki immortal ti6 item Dota 2.

95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Shadowshards
Shadowshards

Shadowshards riki dota2

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng