Edict of Shadows
Edict of Shadows

Edict of Shadows Riki new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds Riki new set item Diretide 2020 Dota 2.
330.000 

Giá Card: 470.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Monstrous Reprisal
Monstrous Reprisal

Monstrous Reprisal Riki set Dota 2.

70.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Shadowshards
Shadowshards

Shadowshards riki dota2

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: See Me Now
Taunt: See Me Now
Taunt: See Me Now Riki Taunt Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ