The Ghastly Gourmand
The Ghastly Gourmand

The Ghastly Gourmand Pudge new set item Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Writ of the Royal Butcher
Writ of the Royal Butcher

Writ of the Royal Butcher Pudge new set item Dota 2.

90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng