Sold Out! Priest of the Proudsilver Clan
Priest of the Proudsilver Clan
Priest of the Proudsilver Clan Chen new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
75.000 

Giá Card: 105.000 

Đọc tiếp