Sale! Avowance of the Crimson Witness
Avowance of the Crimson Witness
Avowance of the Crimson Witness
7.700.000 

Giá Card: 11.000.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Avowance of the Veiled Ones
Avowance of the Veiled Ones
Avowance of the Veiled Ones Phantom Assassin new set item Diretide 2020 Dota 2.
1.200.000 

Giá Card: 1.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Codicil of the Veiled Ones
Codicil of the Veiled Ones

Codicil of the Veiled Ones Phantom Assassin Ultra rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2.

420.000 

Giá Card: 600.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gothic Whisper
Gothic Whisper
Gothic Whisper Phantom Assassin new Very Rare set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
1.200.000 

Giá Card: 1.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hell’s Guide
Hell’s Guide

Hell’s Guide phantom assassin dota2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hells Usher
Hells Usher

Hells Usher Phantom Assassin item Dota 2 Hàng từ compendium DAC 2015.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Raiments of the Eventide
Raiments of the Eventide

Raiments of the Eventide Phantom assassin new set Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Solace of Divinity
Solace of Divinity

Solace of Divinity Phantom Assassin item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Toll of the Fearful Aria
Toll of the Fearful Aria

Toll of the Fearful Aria Set Phantom Assassin mới nhất của EE’sama nằm trong Fall compendium 2015.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Toll of the Fearful Aria (Full unlock)
Toll of the Fearful Aria (Full unlock)

Toll of the Fearful Aria Set Phantom Assassin mới nhất của EE’sama nằm trong Fall compendium 2015. SET ĐÃ FULL UNLOCK STYLE.

170.000 

Giá Card: 245.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Visions of the Lifted Veil
Visions of the Lifted Veil

Visions of the Lifted Veil Phantom Assassin new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp