Adoring Wingfall
Adoring Wingfall

Adoring Wingfall omniknight immortal ti6 item.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience Omniknight new set item Diretide 2020 Dota 2.
220.000 

Giá Card: 315.000 

Thêm vào giỏ hàng
Paragon’s Rebuke
Paragon’s Rebuke

Paragon’s Rebuke Omniknight new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Sacred Light
Sacred Light

Sacred Light Omniknight new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Undying Light
The Undying Light

The Undying Light Omniknight new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

155.000 

Giá Card: 220.000 

Thêm vào giỏ hàng