Adoring Wingfall
Adoring Wingfall

Adoring Wingfall omniknight immortal ti6 item.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience Omniknight new set item Diretide 2020 Dota 2.
320.000 

Giá Card: 455.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
3.400.000 

Giá Card: 4.855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Paragon’s Pride Bundle
Paragon’s Pride Bundle
Paragon's Pride Bundle Omniknight Rare new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Paragon’s Rebuke
Paragon’s Rebuke

Paragon’s Rebuke Omniknight new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Sacred Light
Sacred Light

Sacred Light Omniknight new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Undying Light
The Undying Light

The Undying Light Omniknight new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng