Freeboot Fortunes
Freeboot Fortunes
Freeboot Fortunes Ogre Magi new set item Dota 2 , cache 2 2022. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Gimlek Decanter
Gimlek Decanter

Gimlek Decanter Ogre Magi new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected Ogre Magi Rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
450.000 

Giá Card: 645.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Tales of the Grey Wastes
Tales of the Grey Wastes

Tales of the Grey Wastes Ogre Magi new set item Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Call It What You Will
Taunt: Call It What You Will
Taunt: Call It What You Will
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng