Sale! Bottomfeeder
Bottomfeeder
Bottomfeeder Nyx Assassin new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Chitinous Stalker
Chitinous Stalker

Chitinous Stalker Nyx Assassin new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ
Cursed Zealot
Cursed Zealot

Cursed Zealot set Nyx Assassin Shanghai Major Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Golden Latticean Shards
Golden Latticean Shards

Golden Latticean Shards nyx assassin new item golden Dota 2.

1.650.000 

Giá Card: 2.355.000 

Thêm vào giỏ
Latticean Shards
Latticean Shards

Latticean Shards new Nyx Assassin immortal item Dota 2.

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ
Rancorous Nemesis
Rancorous Nemesis

Rancorous Nemesis Nyx Assassin new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sect of Kaktos
Sect of Kaktos

Sect of Kaktos Nyx Assassin new set item Winter 2017 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Shimmer of the Anointed
Shimmer of the Anointed

Shimmer of the Anointed Nyx Assassin new set item The International 2018 Collector’s Cache II. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ