Sold Out! 2021 Battle Pass +100.8 LEVEL
2021 Battle Pass +100.8 LEVEL
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. 2021 Battle Pass 100.8 LEVEL , anh em nào chưa có Battle pass thì sẽ active BP level 100 , ai đã có BP thì sẽ đc + 100.8 LEVEL BP.
850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! 2021 Battle Pass +17.9 LEVEL
2021 Battle Pass +17.9 LEVEL
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. 2021 Battle Pass 17.9 LEVEL , anh em nào chưa có Battle pass thì sẽ active BP level 1 , ai đã có BP thì sẽ đc + 17.9 LEVEL BP.
160.000 

Giá Card: 230.000 

Đọc tiếp
Sold Out! 2021 Battle Pass +64.8 LEVEL
2021 Battle Pass +64.8 LEVEL
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. 2021 Battle Pass 64.8 LEVEL , anh em nào chưa có Battle pass thì sẽ active BP level 50 , ai đã có BP thì sẽ đc + 64.8 LEVEL BP.
540.000 

Giá Card: 770.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Nemestice 2021 Battle Pass
Nemestice 2021 Battle Pass
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. ▶ Năm nay sẽ có 2 Battle Pass. Cái thứ hai ra mắt vào cuối năm. ▶ Event NEMESTICE ▶ Cavern Crawl: làm nhiệm vụ như mọi năm. Phần thưởng Battle Points, Plus Shards, và các sets độc quyền ▶ Weekly Quests: nhiệm vụ tuần, mỗi tuần có một danh sách nhiệm vụ riêng. Tối đa đạt 18 ngôi sao một tuần, tổng cộng 7500 Battle Points. ▶ Phần thưởng Battle Pass ➝ Hòm Immortal ➝ Spectre Arcana (Level 330) ➝ Dragon Knight Persona tạo hình dựa theo nhân vật Davion trong Dragon's Blood (Level 195) ➝ Dark Artistry cho Invoker Persona (Level 275). Những ai chưa có Invoker Persona sẽ có luôn Persona + Dark Artistry. Những ai đã có Invoker Persona rồi thì sẽ có thêm Dark Artistry + viền vàng bao quanh tạo sự khác biệt. ➝ Hiệu ứng Ranged Attack (Level 500) ➝ Custom Creeps (Level 125) ➝ Và một loạt các phần thưởng khác bao gồm Treasures, Wards, Chat Wheels, Seasonal Effects, Emoticons, Sprays, và River Vials Link: https://www.dota2.com/nemestice
160.000 

Giá Card: 230.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Nemestice 2021 Battle Pass – Level 100
Nemestice 2021 Battle Pass – Level 100
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. ▶ Năm nay sẽ có 2 Battle Pass. Cái thứ hai ra mắt vào cuối năm. ▶ Event NEMESTICE ▶ Cavern Crawl: làm nhiệm vụ như mọi năm. Phần thưởng Battle Points, Plus Shards, và các sets độc quyền ▶ Weekly Quests: nhiệm vụ tuần, mỗi tuần có một danh sách nhiệm vụ riêng. Tối đa đạt 18 ngôi sao một tuần, tổng cộng 7500 Battle Points. ▶ Phần thưởng Battle Pass ➝ Hòm Immortal ➝ Spectre Arcana (Level 330) ➝ Dragon Knight Persona tạo hình dựa theo nhân vật Davion trong Dragon's Blood (Level 195) ➝ Dark Artistry cho Invoker Persona (Level 275). Những ai chưa có Invoker Persona sẽ có luôn Persona + Dark Artistry. Những ai đã có Invoker Persona rồi thì sẽ có thêm Dark Artistry + viền vàng bao quanh tạo sự khác biệt. ➝ Hiệu ứng Ranged Attack (Level 500) ➝ Custom Creeps (Level 125) ➝ Và một loạt các phần thưởng khác bao gồm Treasures, Wards, Chat Wheels, Seasonal Effects, Emoticons, Sprays, và River Vials Link: https://www.dota2.com/nemestice
850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Nemestice 2021 Battle Pass – Level 50
Nemestice 2021 Battle Pass – Level 50
Anh em lưu ý, Battle Pass 2021 là hàng GIFT , nên phải add friend steam > 30 ngày mới gift đc nhé ạ. ▶ Năm nay sẽ có 2 Battle Pass. Cái thứ hai ra mắt vào cuối năm. ▶ Event NEMESTICE ▶ Cavern Crawl: làm nhiệm vụ như mọi năm. Phần thưởng Battle Points, Plus Shards, và các sets độc quyền ▶ Weekly Quests: nhiệm vụ tuần, mỗi tuần có một danh sách nhiệm vụ riêng. Tối đa đạt 18 ngôi sao một tuần, tổng cộng 7500 Battle Points. ▶ Phần thưởng Battle Pass ➝ Hòm Immortal ➝ Spectre Arcana (Level 330) ➝ Dragon Knight Persona tạo hình dựa theo nhân vật Davion trong Dragon's Blood (Level 195) ➝ Dark Artistry cho Invoker Persona (Level 275). Những ai chưa có Invoker Persona sẽ có luôn Persona + Dark Artistry. Những ai đã có Invoker Persona rồi thì sẽ có thêm Dark Artistry + viền vàng bao quanh tạo sự khác biệt. ➝ Hiệu ứng Ranged Attack (Level 500) ➝ Custom Creeps (Level 125) ➝ Và một loạt các phần thưởng khác bao gồm Treasures, Wards, Chat Wheels, Seasonal Effects, Emoticons, Sprays, và River Vials Link: https://www.dota2.com/nemestice
540.000 

Giá Card: 770.000 

Đọc tiếp