Sold Out! Battle Level Bundle 2017
Battle Level Bundle 2017

Battle Level Bundle 2017 Gồm 80 level Battle Pass và 4 treasure 1 và 2 (mỗi thứ 4 cái) Contains 80 Battle Pass Levels, as well as four of each of the Immortal Treasures I and II.

480.000 

Giá Card: 685.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 – 11 Battle Pass Levels
The International 2017 – 11 Battle Pass Levels

The International 2017 – 11 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 11 level battle pass ti7.

115.000 

Giá Card: 165.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 – 24 Battle Pass Levels
The International 2017 – 24 Battle Pass Levels

The International 2017 – 24 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 24 level battle pass ti7.

240.000 

Giá Card: 345.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 – 5 Battle Pass Levels
The International 2017 – 5 Battle Pass Levels

The International 2017 – 5 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 5 level battle pass ti7.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 Battle Pass – Level 75
The International 2017 Battle Pass – Level 75

The International 2017 Battle Pass – Level 75 , Book chính thức của TI 7 khi mua mở ra đc rất nhiều item và kèm theo nhiều hoạt động. Get a head start on your Battle Pass. For a discounted … Continued

850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Đọc tiếp