Sold Out! Gối Alliance
Gối Alliance

Gối Alliance được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối Dota2
Gối Dota2

Gối Dota2 được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối Evil Geniuses
Gối Evil Geniuses

Gối Evil Geniuses được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối Invictus Gaming
Gối Invictus Gaming

Gối Invictus Gaming (IG) được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối LGD
Gối LGD

Gối LGD được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối MID or FEED
Gối MID or FEED

Gối MID or FEED được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối Navi
Gối Navi

Gối Navi được làm bằng vải nỉ kích thước 35×50 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Gối Secret
Gối Secret

Gối Secret được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Tượng courier Dota2
Tượng courier Dota2

Tượng courier Dota2 được đan thủ công bằng len kích thước 15x17cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

130.000 

Giá Card: 185.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Tượng Courier LGD
Tượng Courier LGD

Tượng Courier LGD được đan thủ công bằng len kích thước 24x20cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

290.000 

Giá Card: 415.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Tượng Courier Shagbark
Tượng Courier Shagbark

Tượng Courier Shagbark được đan thủ công bằng len kích thước 24x20cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

290.000 

Giá Card: 415.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Tượng Hero Earthshaker
Tượng Hero Earthshaker

Tượng Hero Earthshaker được đan thủ công bằng len kích thước 17x19cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

190.000 

Giá Card: 270.000 

Đọc tiếp