Sale! Magus Apex
Magus Apex

Magus Apex Immortal Invoker mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

95.000  70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ