Sale! Bewitching Flare
Bewitching Flare

Bewitching Flare set Very Rare trong chest Tribute of the Piercing Beak Fall season 2015 Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Disciple of the Wyrmwrought Flame
Disciple of the Wyrmwrought Flame

Disciple of the Wyrmwrought Flame item Lina Extremely Rare của Treasure III TI6.

2.900.000 

Giá Card: 4.145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fireflight Scion
Fireflight Scion

Fireflight Scion Lina new set item Winter 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Glory of the Elderflame
Glory of the Elderflame
Glory of the Elderflame Lina new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
500.000 

Giá Card: 715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Wyrmwrought Flare
Golden Wyrmwrought Flare

Golden Wyrmwrought Flare Lina item Dota 2.

390.000 

Giá Card: 555.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hellfire Insurgent
Hellfire Insurgent
Hellfire Insurgent Lina new set item Dota 2.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Vehement Plume
Vehement Plume

Vehement Plume set Lina mới Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Warhawk Vestiments
Warhawk Vestiments

Warhawk Vestiments set Lina Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Wyrmwrought Flare
Wyrmwrought Flare

Wyrmwrought Flare Lina new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng