Bewitching Flare
Bewitching Flare

Bewitching Flare set Very Rare trong chest Tribute of the Piercing Beak Fall season 2015 Dota 2.

95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Disciple of the Wyrmwrought Flame
Disciple of the Wyrmwrought Flame

Disciple of the Wyrmwrought Flame item Lina Extremely Rare của Treasure III TI6.

2.500.000  2.150.000 

Giá Card: 3.070.000 

Thêm vào giỏ
Fireflight Scion
Fireflight Scion

Fireflight Scion Lina new set item Winter 2017 Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Wyrmwrought Flare
Golden Wyrmwrought Flare

Golden Wyrmwrought Flare Lina item Dota 2.

1.220.000  740.000 

Giá Card: 1.055.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Vehement Plume
Vehement Plume

Vehement Plume set Lina mới Dota 2.

100.000  30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Warhawk Vestiments
Warhawk Vestiments

Warhawk Vestiments set Lina Dota 2.

400.000  80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Wyrmwrought Flare
Wyrmwrought Flare

Wyrmwrought Flare Lina new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

50.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ