Ire of the Hinterlands
Ire of the Hinterlands
Ire of the Hinterlands Leshrac new set item Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lord of Chronoptic Synthesis
Lord of Chronoptic Synthesis

Lord of Chronoptic Synthesis Leshrac item Dota 2.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spirethorn Regalia
Spirethorn Regalia

Spirethorn Regalia set Leshrac mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Tormented Crown
Tormented Crown
Tormented Crown Leshrac new immortal item Immortal Treasure I 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng