Sale! Astral Drift
Astral Drift

Astral Drift Outworld Devourer new immortal Ultra Rare Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.

250.000  90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ
Bracers of Forlorn Precipice
Bracers of Forlorn Precipice

Bracers of Forlorn Precipice Dark Seer new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Edge of the Lost Order
Edge of the Lost Order

Edge of the Lost Order Juggernaut new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

60.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Emblem of the Crystal Echelon
Emblem of the Crystal Echelon

Emblem of the Crystal Echelon new immortal Cosmically Rare Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

36.250.000 

Giá Card: 51.785.000 

Thêm vào giỏ
Golden Bracers of Forlorn Precipice
Golden Bracers of Forlorn Precipice

Golden Bracers of Forlorn Precipice Dark Seer new immortal Very Rare Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Edge of the Lost Order
Golden Edge of the Lost Order

Golden Edge of the Lost Order Juggernaut new immortal Very Rare Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

60.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Malefic Drake’s Strike
Malefic Drake’s Strike

Malefic Drake’s Strike Venomancer new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Paragon’s Rebuke
Paragon’s Rebuke

Paragon’s Rebuke Omniknight new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Pyrexaec Flux
Pyrexaec Flux

Pyrexaec Flux Jakiro new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Unbroken Fealty
Unbroken Fealty

Unbroken Fealty Wraith King new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Zeal of Omoz Arkosh
Zeal of Omoz Arkosh

Zeal of Omoz Arkosh Doom new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ