Sale! Mantle of the Cinder Baron
Mantle of the Cinder Baron

Mantle of the Cinder Baron immortal của Axe trong Compendium TI5 đã được Valve cho ra mắt.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mantle of the Cinder Baron Unlocked
Mantle of the Cinder Baron Unlocked

Mantle of the Cinder Baron Unlocked, Immortal Axe đã được unlock Style 2.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng