Harness of the Fissured Soul
Harness of the Fissured Soul

Harness of the Fissured Soul set Elder Titan Shanghai Major 2016 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng