Sale! Golden Basher Blades
Golden Basher Blades

Golden Basher Blades immortal mới của Anti-Mage trong Treasure II TI5. ĐÃ CÓ HÀNG LẤY NGAY TRONG NGÀY.

425.000  300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ