Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Master Artificer’s Hammer
Master Artificer’s Hammer

Master Artificer’s Hammer gỡ gem màu và hiệu ứng ra khỏi unusual courier và special item trong Dota 2. Lưu ý khi dùng Master Artificer’s Hammer gỡ thì item sẽ mất.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng