Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Master Artificer’s Hammer
Master Artificer’s Hammer

Master Artificer’s Hammer gỡ gem màu và hiệu ứng ra khỏi unusual courier và special item trong Dota 2. Lưu ý khi dùng Master Artificer’s Hammer gỡ thì item sẽ mất.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ