Sale! Bitterwing Legacy
Bitterwing Legacy

Bitterwing Legacy Dragon Knight new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Draconic Divide
Draconic Divide
Draconic Divide Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Dragon’s Ascension
Dragon’s Ascension

Dragon’s Ascension Dragon Knight item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Kindred of the Iron Dragon
Kindred of the Iron Dragon

Kindred of the Iron Dragon

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Outland Ravager
Outland Ravager

Outland Ravager Dragon Knight new set item Extremely Rare Winter 2017 Dota 2.

600.000 

Giá Card: 855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Scorched Amber
Scorched Amber
Scorched Amber Dragon Knight new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spring Lineage Blazing Oblivion
Spring Lineage Blazing Oblivion
Spring Lineage Blazing Oblivion
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Third Awakening
Third Awakening

Third Awakening Dragon Knight new set item The International 2018 Collector’s Cache II. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng