Sale! A Bit of Boat
A Bit of Boat

A Bit of Boat

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Aether-Wings
Aether-Wings

Aether-Wings

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Aged Spirit of Tide
Aged Spirit of Tide

Aged Spirit of Tide

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Ahm’Hedoq the Maw
Ahm’Hedoq the Maw

Ahm’Hedoq the Maw

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Arms of Rising Fury
Arms of Rising Fury

Arms of Rising Fury

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Aspect of the Year Beast
Aspect of the Year Beast

Aspect of the Year Beast set WK nằm trong chest Treasure of the Spring Blossom. Các set trong Treasure of the Spring Blossom đã có hàng với giá rẻ hơn trước đây rất nhiều các bạn xem list và giá … Continued

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Atramentos the Apocalyptic
Atramentos the Apocalyptic

Atramentos the Apocalyptic

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Axe of Phractos
Axe of Phractos

Axe of Phractos

12.000.000 

Giá Card: 17.145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Beast of Vermilion Wilds
Beast of Vermilion Wilds

Beast of Vermilion Wilds

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Berserker’s Witchslayer
Berserker’s Witchslayer

Berserker’s Witchslayer

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bessy the Batmeleon
Bessy the Batmeleon

Bessy the Batmeleon

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! BladeBiter (with kinetic)
BladeBiter (with kinetic)

BladeBiter (with kinetic)

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng