A Bit of Boat
A Bit of Boat

A Bit of Boat

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Aether-Wings
Aether-Wings

Aether-Wings

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Aged Spirit of Tide
Aged Spirit of Tide

Aged Spirit of Tide

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Ahm’Hedoq the Maw
Ahm’Hedoq the Maw

Ahm’Hedoq the Maw

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Arms of Rising Fury
Arms of Rising Fury

Arms of Rising Fury

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Aspect of the Year Beast
Aspect of the Year Beast

Aspect of the Year Beast set WK nằm trong chest Treasure of the Spring Blossom. Các set trong Treasure of the Spring Blossom đã có hàng với giá rẻ hơn trước đây rất nhiều các bạn xem list và giá … Continued

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Atramentos the Apocalyptic
Atramentos the Apocalyptic

Atramentos the Apocalyptic

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Axe of Phractos
Axe of Phractos

Axe of Phractos

29.000.000 

Giá Card: 41.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Beast of Vermilion Wilds
Beast of Vermilion Wilds

Beast of Vermilion Wilds

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Berserker’s Witchslayer
Berserker’s Witchslayer

Berserker’s Witchslayer

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bessy the Batmeleon
Bessy the Batmeleon

Bessy the Batmeleon

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! BladeBiter (with kinetic)
BladeBiter (with kinetic)

BladeBiter (with kinetic)

110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng