Sale! Timebreaker
Timebreaker

Timebreaker Void item Dota 2.

540.000 

Giá Card: 770.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whalehook
Whalehook

Whalehook Pudge item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whisky the Stout Artifact
Whisky the Stout Artifact

Whisky the Stout Artifact immortal tuskar trong Fall season 2015 Dota 2.

470.000 

Giá Card: 670.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! White Sentry
White Sentry

White Sentry Crystal Maiden item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Winterblight
Winterblight

Winterblight Hàng từ compendium DAC 2015.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng