Sold Out! Combo 14 set Cache + 1 set Marci or Invo
Combo 14 set Cache + 1 set Marci or Invo
Combo 14 set Cache + 1 set Rare (Marci hoặc Invo) - full 14 set Cache 2022 thường + 1 set Rare bất kì tùy chọn (Marci hoặc Invo) , Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. , 1 ngày chỉ được gift 8 lần nên có thể phải gift nhiều đợt ạ.
820.000 

Giá Card: 1.170.000 

Đọc tiếp