Cursed Crescent
Cursed Crescent

Cursed Crescent Juggernaut item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng