Blueheart Sovereign
Blueheart Sovereign

Blueheart Sovereign Crystal Maiden new set item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dragonfish Sceptre
Dragonfish Sceptre

Dragonfish Sceptre Crystal Maiden item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Ensemble of the Crystalline Comet
Ensemble of the Crystalline Comet

Ensemble of the Crystalline Comet Crystal Maiden item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Glacial Gardens
Glacial Gardens
Glacial Gardens Crystal maiden new set Dota 2 Nemestice 2021 Themed Treasure.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Ice Blossom
Golden Ice Blossom
Golden Ice Blossom Crystal Maiden Ultra Rare new dota 2 set trove carafe 2019.
75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Guardian Snow Angel
Guardian Snow Angel
Guardian Snow Angel
310.000 

Giá Card: 445.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Ice Blossom
Ice Blossom
Ice Blossom Crystal Maiden new dota 2 set trove carafe 2019.
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Icebound Floret
Icebound Floret

Icebound Floret Crystal Maiden new item Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lady of the Lumini Polare
Lady of the Lumini Polare

Lady of the Lumini Polare set Crystal Maiden mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lineage Charge of the Tundra Warden
Lineage Charge of the Tundra Warden
Lineage Charge of the Tundra Warden
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Spirit of the Frozen Flow
Spirit of the Frozen Flow

Spirit of the Frozen Flow

130.000 

Giá Card: 185.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Making Friends
Taunt: Making Friends

Taunt: Making Friends Crystal Maiden taunt Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng