Sale! Ensemble of the Crystalline Comet
Ensemble of the Crystalline Comet

Ensemble of the Crystalline Comet Crystal Maiden item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Glacial Gardens
Glacial Gardens
Glacial Gardens Crystal maiden new set Dota 2 Nemestice 2021 Themed Treasure.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Ice Blossom
Golden Ice Blossom
Golden Ice Blossom Crystal Maiden Ultra Rare new dota 2 set trove carafe 2019.
75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Guardian Snow Angel
Guardian Snow Angel
Guardian Snow Angel
1.020.000 

Giá Card: 1.455.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Ice Blossom
Ice Blossom
Ice Blossom Crystal Maiden new dota 2 set trove carafe 2019.
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lineage Charge of the Tundra Warden
Lineage Charge of the Tundra Warden
Lineage Charge of the Tundra Warden
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Making Friends
Taunt: Making Friends

Taunt: Making Friends Crystal Maiden taunt Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Winter’s Warden
Winter’s Warden

Winter’s Warden Crystal Maiden new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Yulsaria’s Glacier
Yulsaria’s Glacier

Yulsaria’s Glacier

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Yulsaria’s Mantle
Yulsaria’s Mantle

Yulsaria’s Mantle Crystal Maiden new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng