Charm of the Tireless Crafter
Charm of the Tireless Crafter

Charm of the Tireless Crafter , Charm của Treasure of the Tireless Crafter. đánh 3 trận win có predict bằng Charm of the Tireless Crafter bạn sẽ nhận đc treasure,predict sai 2 lần bạn sẽ mất charm.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng