Burning Nightmare
Burning Nightmare

Burning Nightmare Chaos Knight new set item Dota 2. 1

90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Cataclysm Edge
Cataclysm Edge

Cataclysm Edge Chaos Knight item Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Arbiter
Chaos Arbiter
Chaos Arbiter Chaos Knight new dota 2 set trove carafe 2019.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Fulcrum
Chaos Fulcrum

Chaos Fulcrum Chaos Knight new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Diabolic Aspect
Diabolic Aspect

Diabolic Aspect Chaos Knight item Dota 2.

3.000.000 

Giá Card: 4.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Chaos Fulcrum
Golden Chaos Fulcrum

Golden Chaos Fulcrum Chaos Knight new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Melange of the Firelord
Melange of the Firelord
Melange of the Firelord Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Orderly Chaos
Taunt: Orderly Chaos
Taunt: Orderly Chaos Chaos Knight taunt item ti9 Dota 2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng