Sale! Blastforge Exhaler
Blastforge Exhaler

Blastforge Exhaler Bristleback new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

40.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Piston Impaler
Piston Impaler

Piston Impaler Immortal Bristleback mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

75.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ