Chimeras Rage
Chimeras Rage

Chimeras Rage set Beastmaster mới trong chest Soaring Cache.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Edge of Extinction
Edge of Extinction
Edge of Extinction Beastmaster new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Legacy of a Lost Age
Legacy of a Lost Age
Legacy of a Lost Age beastmaster new set item Dota 2.
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Marauder of the Chaos Wastes
Marauder of the Chaos Wastes

Marauder of the Chaos Wastes Beastmaster new item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Primal Paean
Primal Paean

Primal Paean Beastmaster new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Stoutheart Growler
Stoutheart Growler

Stoutheart Growler Beastmaster new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Beat Master
Taunt: Beat Master
Taunt: Beat Master Beastmaster taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ