Sold Out! Abyssal Vortex
Abyssal Vortex

Abyssal Vortex Enigma new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

90.000 

Giá Card: 130.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Battle Level Bundle 2017
Battle Level Bundle 2017

Battle Level Bundle 2017 Gồm 80 level Battle Pass và 4 treasure 1 và 2 (mỗi thứ 4 cái) Contains 80 Battle Pass Levels, as well as four of each of the Immortal Treasures I and II.

480.000 

Giá Card: 685.000 

Đọc tiếp
Sale! Blastforge Exhaler
Blastforge Exhaler

Blastforge Exhaler Bristleback new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chitinous Stalker
Chitinous Stalker

Chitinous Stalker Nyx Assassin new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Corruption of the Virulent Krait
Corruption of the Virulent Krait

Corruption of the Virulent Krait Venomancer new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Covenant of the Depths
Covenant of the Depths

Covenant of the Depths Invoker new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Cunning Corsair
Cunning Corsair

Cunning Corsair Riki new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Đọc tiếp
Eternal Testament
Eternal Testament

Eternal Testament Death Prophet new set item The International 2017 Collector’s Cache Dota 2.

250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Full-Bore Bonanza
Full-Bore Bonanza

Full-Bore Bonanza Sniper new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Profane Union
Golden Profane Union

Golden Profane Union Very rare Lifestealer new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Heiress of the Coastal Kingdom
Heiress of the Coastal Kingdom

Heiress of the Coastal Kingdom Mirana new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

375.000 

Giá Card: 535.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hermes the Hermit Crab
Hermes the Hermit Crab

Hermes the Hermit Crab Courier Battle Pass TI7 , bạn cần nhiều style khác có thể inbox trực tiếp cho Xgemstore để lấy giá nhé ạ.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng