Sold Out! Battle Pass 2022 – Cộng 70.5 level
Battle Pass 2022 – Cộng 70.5 level
Battle Pass 2022 – Cộng 70.5 level – tăng 70.5 level cho người đã sở hữu Battle Pass 2022. Các phần thưởng và chi tiết hoạt động ae có thể xem ở đây (có tiếng việt) : https://www.dota2.com/battlepass2022?l=vietnamese
640.000 

Giá Card: 915.000 

Đọc tiếp