Taunt: Soured Relationship
Taunt: Soured Relationship
Taunt: Soured Relationship
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng