Sale! Carnage of the Endless Hunt
Carnage of the Endless Hunt
Carnage of the Endless Hunt Axe new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Days of the Demon
Days of the Demon
Days of the Demon Axe new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Lineage The Ram’s Head Armaments
Lineage The Ram’s Head Armaments
Lineage The Ram's Head Armaments
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mantle of the Cinder Baron
Mantle of the Cinder Baron

Mantle of the Cinder Baron immortal của Axe trong Compendium TI5 đã được Valve cho ra mắt.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mantle of the Cinder Baron Unlocked
Mantle of the Cinder Baron Unlocked

Mantle of the Cinder Baron Unlocked, Immortal Axe đã được unlock Style 2.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Molten Claw
Molten Claw

Molten Claw Hàng từ compendium DAC 2015.

250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ hàng