Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng