Sale! Aktok’s Domain
Aktok’s Domain
Aktok's Domain Venomancer new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Claws of Nuranu
Claws of Nuranu
Claws of Nuranu Lone Druid new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Draca Maw
Draca Maw
Draca Maw Huskar new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Emerald Subjugation
Emerald Subjugation
Emerald Subjugation Underlord new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Draca Maw
Golden Draca Maw
Golden Draca Maw Huskar Very Rare new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Immortal Pantheon
Golden Immortal Pantheon
Golden Immortal Pantheon Very Rare Zeus new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Immortal Pantheon
Immortal Pantheon
Immortal Pantheon Zeus new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Paragon’s Pride Bundle
Paragon’s Pride Bundle
Paragon's Pride Bundle Omniknight Rare new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Soul Shredder
Soul Shredder
Soul Shredder Doom Ultra Rare new immortal item Dota 2.
510.000 

Giá Card: 730.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Bell of Meranthia
The Bell of Meranthia
The Bell of Meranthia Naga Siren new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng