Dread Requisition
Dread Requisition
Dread Requisition Lifestealer new immortal item Immortal Treasure I 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Golden Dread Requisition
Golden Dread Requisition
Golden Dread Requisition Lifestealer new Very rare immortal item Immortal Treasure I 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Profane Union
Golden Profane Union

Golden Profane Union Very rare Lifestealer new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

70.000  30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Profane Union
Profane Union

Profane Union Lifestealer new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

25.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Chain Break Dance
Taunt: Chain Break Dance

Taunt: Chain Break Dance Lifestealer taunt Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Torment of the Chainbreaker
Torment of the Chainbreaker

Torment of the Chainbreaker Lifestealer new set item Winter 2017 Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Transmuted Armaments
Transmuted Armaments

Transmuted Armaments Lifestealer item Dota 2.

30.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ