Sale! Bladeform Legacy
Bladeform Legacy

Bladeform Legacy Arcana Juggernaut new item , new arcana Dota 2.

540.000 

Giá Card: 770.000 

Thêm vào giỏ hàng
Cursed Crescent
Cursed Crescent

Cursed Crescent Juggernaut item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Edge of the Lost Order
Edge of the Lost Order

Edge of the Lost Order Juggernaut new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Elegant Stroke
Elegant Stroke

Elegant Stroke Juggernaut item weapon Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Edge of the Lost Order
Golden Edge of the Lost Order

Golden Edge of the Lost Order Juggernaut new immortal Very Rare Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Grand Claive of the Unshamed
Grand Claive of the Unshamed

Grand Claive of the Unshamed Juggernaut item weapon Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Healing Ward of the Kuur-Ishiminari
Healing Ward of the Kuur-Ishiminari

Healing Ward of the Kuur-Ishiminari Juggernaut item dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Jagged Honor
Jagged Honor
Jagged Honor Juggernaut new Ultra Rare set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
950.000 

Giá Card: 1.355.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Lineage of the Stormlords
Lineage of the Stormlords
Lineage of the Stormlords Juggernaut new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Đọc tiếp
Sale! Provocation of Ruin
Provocation of Ruin
Provocation of Ruin Juggernaut new set item Diretide 2020 Dota 2.
1.900.000 

Giá Card: 2.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sinister Shadow
Sinister Shadow
Sinister Shadow Juggernaut new set item Diretide 2020 Dota 2.
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Exiled Ronin
The Exiled Ronin

The Exiled Ronin Juggernaut set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng