The International 2019 – 11 Battle Pass Levels New
The International 2019 – 11 Battle Pass Levels

The International 2019 – 11 Battle Pass Levels

95.000 

Giá Card: 160.000 

Thêm vào giỏ
The International 2019 – 24 Battle Pass Levels New
The International 2019 – 24 Battle Pass Levels

The International 2019 – 24 Battle Pass Levels

190.000 

Giá Card: 315.000 

Thêm vào giỏ
The International 2019 – 5 Battle Pass Levels New
The International 2019 – 5 Battle Pass Levels

The International 2019 – 5 Battle Pass Levels

50.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
The International 2019 Battle Pass New
The International 2019 Battle Pass

The International 2019 Battle Pass Do giới hạn 1 ngày chỉ gift đc 8 lần và phải add friend trên 30 ngày nên vui lòng check steam bạn đã add 1 trong 2 steam bên dưới ; 1 : https://steamcommunity.com/id/itembet/ … Continued

190.000 

Giá Card: 315.000 

Thêm vào giỏ
The International 2019 Battle Pass – Level 100 New
The International 2019 Battle Pass – Level 100

The International 2019 Battle Pass – Level 100 Do giới hạn 1 ngày chỉ gift đc 8 lần và phải add friend trên 30 ngày nên vui lòng check steam bạn đã add 1 trong 2 steam bên dưới ; … Continued

860.000 

Giá Card: 1.435.000 

Thêm vào giỏ
The International 2019 Battle Pass – Level 50 New
The International 2019 Battle Pass – Level 50

The International 2019 Battle Pass – Level 50 Do giới hạn 1 ngày chỉ gift đc 8 lần và phải add friend trên 30 ngày nên vui lòng check steam bạn đã add 1 trong 2 steam bên dưới ; … Continued

550.000 

Giá Card: 915.000 

Thêm vào giỏ