Cập nhật tình hình Compendium TI5 2015

posted in: Bản Tin Games | 0

Cập nhật tình hình Compendium TI5 2015 Đã cập nhật xong Compendium và Point lên trang chủ, đợt hàng đầu tiên mình đã mua trade sớm nhất vào ngày 8/5 : – Compendium Book : 200k – còn 24/40 – … Continued