Sale! Blistering Shade
Blistering Shade

Blistering Shade new immortal Wraith King item Dota 2.

265.000 

Giá Card: 380.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
5.200.000 

Giá Card: 7.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
11.000.000 

Giá Card: 15.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dark Reservoir
Dark Reservoir

Dark Reservoir Wraith King new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure Very Rare item.

540.000 

Giá Card: 770.000 

Thêm vào giỏ hàng
Grim Destiny
Grim Destiny
Grim Destiny Wraith King new set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Haunted Lord
Haunted Lord

Haunted Lord set Wraith King mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Ritual of the Dreadborn Regent
Ritual of the Dreadborn Regent

Ritual of the Dreadborn Regent Wraith King new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Stonemarch Sovereign
Stonemarch Sovereign

Stonemarch Sovereign Wraith King new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Unbroken Fealty
Unbroken Fealty

Unbroken Fealty Wraith King new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Unholy Harvest
Unholy Harvest
Unholy Harvest
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Vile Reliquary
Vile Reliquary
Vile Reliquary Wraith King new set item Dota 2.
650.000 

Giá Card: 930.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Winterblight
Winterblight

Winterblight Hàng từ compendium DAC 2015.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng