Blistering Shade
Blistering Shade

Blistering Shade new immortal Wraith King item Dota 2.

160.000 

Giá Card: 230.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
5.500.000 

Giá Card: 7.855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
11.000.000 

Giá Card: 15.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Unbroken Fealty
Unbroken Fealty

Unbroken Fealty Wraith King new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Winterblight
Winterblight

Winterblight Hàng từ compendium DAC 2015.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng