Sale! Blistering Shade
Blistering Shade

Blistering Shade new immortal Wraith King item Dota 2.

265.000 

Giá Card: 380.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
Blistering Shade of the Crimson Witness
5.200.000 

Giá Card: 7.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
Crimson Unbroken Fealty
11.000.000 

Giá Card: 15.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Unbroken Fealty
Unbroken Fealty

Unbroken Fealty Wraith King new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Winterblight
Winterblight

Winterblight Hàng từ compendium DAC 2015.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng