Blistering Shade
Blistering Shade

Blistering Shade new immortal Wraith King item Dota 2.

160.000 

Giá Card: 230.000 

Thêm vào giỏ
Unbroken Fealty
Unbroken Fealty

Unbroken Fealty Wraith King new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Winterblight
Winterblight

Winterblight Hàng từ compendium DAC 2015.

110.000  60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ