Sold Out! Winter 2016 Battle Pass
Winter 2016 Battle Pass

Winter 2016 Battle Pass 1 dạng mới của Compendium Shanghai Major 2016. Khi active sẽ nhận đc ngay 3 item sau 1 . LS 2 . Theme Map Winter 3 . 1 Treasure mới và đc active nhiều tính năng … Continued

160.000 

Giá Card: 230.000 

Đọc tiếp